Психологічна служба

 


Графік роботи - натиснути тут.

 

У Хмельницькому професійному ліцеї  діє соціально- психологічна служба. У складі служби працює:

 

 

 

 

 

Практичний психолог Паламарчук Людмила Вікторівна

 

 

 

 

УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

15-47

працює цілодобово

 

Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів, анонімними та конфіденційними.

 

На «гарячій» лінії:

- надаються інформаційні, психологічні та юридичні консультації чоловікам та жінкам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або з питань загрози вчинення такого насильства;

- надається психологічна допомоги потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам, дітям.

 

 

.

 

 

 

або 116-111(для дзвінків з мобільного).

телефон 15-47«Урядової  гарячої  лінії»з  попередження  домашнього насильства

Офіційний  вебсайт  системи «Безоплатної  правової допомоги»(за  покликанням: https://legalaid.gov.ua/). 


 

https://stop-sexting.in.ua/


 

Цілодобова безкоштовна державна консультаційна гаряча лінія 1545 (далі обрати 3) щодо безпеки дітей  інтернеті, на яку можуть звертатися діти, батьки та спеціалісти, що працюють із дітьми.

 

Антинаркотична брошура.

 

 

.

 


 

 

Посилання для учнів, викладачів, батьків та гостей сайту

1. Кодекс честі учня

2. Поради з самовиховання

3. Рекомендації для батьків щодо поводження з гіперактивними дітьми

4. Рекомендації вчителям для успішної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

5. Рекомендації вчителям щодо попередження та подолання конфліктів в учнівському колективі

6. Рекомендації для класних керівників та батьків щодо профілактики суїцидальної поведінки учнівської молоді

7. Рекомендації батькам щодо профілактики агресивної поведінки підлітків

8. Учню про культуру поведінки

9. Зверненнчя учнів до вчителів

10. Психопрофілактика

11. Запобігання насильстві в сім’ї

12. Корисні посилання

13. На допомогу батькам

14. На допомогу педагооам

15. На допомогу учням

16. План_заходiв__iз_запобiгання_та_протидii_булiнгу_та_буд_-яких_проявiв_дискримiнацii_2020

17. Протидiя_булiнгу

18. Попередження_насильства

19. Телефони_довiри

20. Онлайн-шопінг: як не потрапити в пастку шахраїв

 

 Для багатьох залишається таємницею, хто ж такий соціальний педагог та психолог? Спробую вам відповісти.

Соціальний педагог - це та людина в навчальному закладі, діяльність якого покликана об'єднати зусилля сім'ї, навчального закладу, громадськості, для надання всебічної допомоги та підтримки в розвитку і вихованні дітей. Діяльність соціального педагога передбачає взаємодію з дітьми, у процесі соціалізації яких виникають різного роду проблеми. Спілкування з такими дітьми вимагає особливого такту і професіоналізму. Успіх дитини в навчальному закладі, виховання соціально активної особистості, яка вміє приймати самостійні рішення - запорука успіху людини в житті.

Основні напрямки роботи соціального педагога:
1. Перевірка відвідування занять учнями.
2. Складання соціального паспорта сімей учнів.
3. Профілактичні бесіди з учнями, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі та їх батьками.
4. Участь в роботі Ради профілактики, адміністративних нарадах, семінари, педради і т.д.
5. Взаємодія з відповідними службами ( ЦСССДМ, ССД, КМ).
6.Допомога у розвитку індивідуальних здібностей учнів.
7.Надання соціально - психологічної допомоги та підтримки учням, батькам.
8.Охорона і захист прав неповнолітніх.
9.Вивчення умов життя і розвитку дітей, планування та аналіз результативності соціально - педагогічної роботи.
10.Соціально - правова просвіта вчителів, учнів і їх батьків, профілактика конфліктів, правопорушень.
11.Проведення благодійних акцій, надання матеріальної, соціальної, педагогічної, консультативної допомоги сім'ям.
12.Виявлення і робота з неблагополучними сім'ями.
13. Вирішення проблем сирітства та опікунства.
14.Організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій у канікулярний період.

Соціальний педагог працює з різними категоріями:
• Малозабезпечені, багатодітні сім’ї;
• Сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах;
• Учні, які знаходяться на посиленому психолого – педагогічному супроводі
• Учні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
• Діти - сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування
• Діти — інваліди
• Діти, батьки яких працюють за кордоном (або іншому регіоні країни)
• Діти, що мають проблеми в навчанні, труднощі в спілкуванні, адаптації
• Талановиті та обдаровані

Отже, соціальний педагог - це посередник між дитиною і суспільством, між сім'єю та школою.

Пам'ятайте: "Кожна людина - це книга, треба тільки зуміти прочитати її".

 

Психологічна служба Хмельницького професійного ліцею працює згідно Положення Служби Системи Освіти України. Її роботу забезпечує практичний психолог – Паламарчук Людмила Вікторівна.

 Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.

 В роботі психолог школи  керується  нормативним актом Етичний Кодекс психолога, який є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність.

 Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї професійної діяльності,  допомагає у підвищенні ефективності навчання і виховання учнів, у виконанні функцій, пов’язаних з профілактикою психічного здоров’я,  реабілітацією.

 

Напрями діяльності соціально-психологічної служби

Для забезпечення процесів реформування освіти, сприяння розвитку особистості кожного учня, запобігання негативним явищам в молодіжному середовищі, розв’язання проблем духовного руйнування молоді в ліцеї працює соціально-психологічна служба. Соціально-психологічна служба Хмельницького професійного ліцею діє відповідно до Закону України «Про освіту», до статей 21 («Психологічна служба в системі освіти») та 22 («Соціально-педагогічний патронаж») Закону України «Про освіту» і є складовою системи навчально−виховної роботи у ХПЛ.

Соціально-психологічна служба є структурним підрозділом ХПЛ, створеним із метою здійснення соціально−психолого−педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в училищі, виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості майбутнього фахівця.

Соціально-психологічна служба ХПЛ взаємодіє з усіма структурами ліцею, що у своїй діяльності використовують особистісно орієнтовані технології або ж мають повноваження приймати рішення, здатні породжувати значні соціально-психологічні наслідки.

Соціально-психологічна служба ХПЛ здійснює:

 • психодіагностичну, консультаційну, корекційно−відновлювальну та розвивальну роботу;
 • психологічну просвіту;
 • психодіагностику, зокрема, і психодіагностичне тестування вступників до ХПЛ, виявляє їхню психологічну готовність до навчання;
 • прогностичну і експертну діяльність;
 • консультування адміністрації, педагогів і батьків щодо психологічних проблем навчання й виховання учнів, розвитку їхніх пізнавальних процесів і характеру;
 • індивідуальні й групові консультації учнів з питань навчання, розвитку і проблем життєвого самовизначення, самовиховання й взаємовідносин з однолітками й дорослими;
 • соціальну адаптацію першокурсників;
 • соціально−психолого−педагогічний супровід учнів, позбавлених батьківського піклування;
 • організацію інформаційно-просвітницької роботи серед учнів; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів; залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами;
 • профінформаційну та профагітаційну роботу з випускниками, їхніми батьками, педагогами, керівниками загальноосвітніх шкіл м.Хмельницького та області;
 • професійний та конкурсний відбір кандидатів на педагогічні посади ХПЛ;
 • профорієнтаційні консультації для випускників шкіл з питань вступу до ХПЛ;
 • організаційно−методичну роботу;
 • зв’язки з громадськістю.

Діяльність психологічної служби ХПЛ неможливо відокремити від навчально−виховної роботи ліцею в цілому – вони працюють як єдина налагоджена система. Організаційно-методична діяльність психологічної служби ХПЛ – один з найважливіших напрямів роботи.