Співпраця з роботодавцями

Співпраця з роботодавцями

Співпраця з роботодавцями

   Щоб підготувати конкуренто­спроможного на ринку праці фа­хівця, потрібні нова техніка, про­грамне забезпечення, сучасні ма­теріали і технології. На жаль, від­сутність вже протягом більше як десяти років державного фінансу­вання на утримання і оновлення матеріально-технічної бази зава­жає виконанню цієї вимоги. Тому це питання знову ж таки не вирі­шити без соціального партнерства ліцею з підприємствами-роботодавцями, які забезпечують учнів робочими місцями під час прохо­дження виробничої практики, сприяють їх працевлаштуванню після закінчення навчання, нада­ють соціальну допомогу як учням, так і всьому педколективу ліцею.

Такі відносини у нас склалися із:

 • ПАТ «Хмельницькгаз»,
 • ТОВ ВО «Укрелектрокомплект»,
 • ТОВ «РІНО»,
 • ФОП Красовський В.Й.,
 • ПАТ «Хмельницький механічний завод»,
 • МКП «Хмельницькводоканал»,
 • ТОВ «Завод Атонмаш»,
 • ресторан «Україна»,
 • кафе-бар «Сатурн»,
 • кафе-бар «Колиба»,
 • їдальня «Укрелектроапарат»
 • кафе-бар «Ізюм»,
 • ГРК «Панський маєток»,
 • ТОВ «КЛП», суші-бар «Акай»,
 • закусочна «Трактир - 1»,
 • ресторан «Вік-Жан»,
 • ГРК «Шотландія»,
 • кафе-бар «Щедрий горщик»,
 • кафе «Наомі»,
 • кафе «КумПанія»,
 • Рекламне агентство «Простір»,  
 • ПП «Приватна друкарня»,
 • ПП «Авіст»,
 • ТОВ «Домобудівна »,
 • ФОП «Шум Тетяна Олегівна»,
 • ПП «Анкор-стиль»,
 • Приватне мале підприємство «АНЕТ»,
 • Ательє «Томіра»,

ФОП «Майловський Д.Ю.» та інші ( 50 підприємств).

                                                                                                                                                   

 

                                                                                    

 

 

Особливо хочеться видмітити такі підприємства як  ПАТ «Хмельницькгаз», ПП «Анкор-стиль», які є базовими підприємствами вже протягом тривалого часу.

На цих підприємствах і організаціях заключаються договори на підготовку  кваліфікованих робітників, погоджуються робочі навчальні плани, програми предметів загально-технічної підготовки, професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання. Разом з технологом підприємства складаються комплексні контрольні роботи з спец предметів для проведення поетапної атестації з кожної складової професії та комплексні кваліфікаційні завдання. 

Зокрема, директор, модельєр – конструктор ПП «Анкор-стиль» Корчева Н.А. –

є головою Державної кваліфікаційної комісії з професії «Швачка, кравець», згідно договору щорічно наші випускники працевлаштовуються на ПП «Анкор-стиль», а майстри виробничого навчання та викладачі спец предметів мають змогу пройти стажування на даному підприємстві.

Підприємство ПАТ «Хмельницькгаз» є базовим підприємством з часів утворення Хмельницького ПТУ № 8. Щорічно підприємство надає допомогу у зміцненні матеріальної бази, допомагає в проведенні профорієнтаційної роботи, підписано договір на навчання і атестацію працівників ПАТ «Хмельницькгаз» за професією «Електрогазозварник» на базі ліцею. Під час проходження практики учні за професією «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування. Електрогазозварник» мають змогу отримати гарний досвід роботи та практичні навички. ПАТ «Хмельницькгаз» має дуже сильний інформаційний відділ, працівники якого надають допомогу в підготовці кваліфікованих робітників по професії «Асистент референта. Конторський офісний службовець (бухгалтерія)».

 Проходження виробничого навчання в умовах виробництва та виробничої практики відбувається на промислових підприємствах та сфері громадського харчування міста та області і відповідає  вимогам навчальних планів і робочих навчальних програм.

Ці та інші підприємства забез­печують виконання програм ви­робничого навчання, мають навчальні кімнати, де є необхідне наочне обладнання для проведення інструктажів.

Для тіснішої співпраці проводи­мо спільні заходи як в ліцеї, так і на підприємствах. Традиційними є вітання з Днем працівника легкої промисловості, Днем працівників нафтопереробної та газової промисловості, Днем харчової промисловості, Днем знань, Новорічними і Різдвяними святами, Випускний бал. Обов'язко­во на таких заходах присутні ке­рівники підприємств і організацій.

В умовах співпраці із суб'єкта­ми соціального партнерства у на­вчальному закладі під час виробни­чого навчання виготовляються швейні, кулінарні, зварювальні виро­би, надаються послуги населенню, а саме:

-       допомога будинку пристарілих м. Хмельницького (пошиття комплектів постільної білизни, халатів, піжам);

-       пошиття швейних виробів для немовлят будинку «Малюків»;

-       виготовлення необхідних швейних атрибутів для актового залу Вовковинецької школи-інтернату.

Довгий час ліцей готує кваліфікованих робітників за професією «Кухар. Кулінар борошняних виробів», які працюють на підприємствах громадського харчування міста та області. Спостерігаючи тенденцію розвитку підприємств та закладів громадського харчування постало питання в підготовці кваліфікованих робітників з даної професії більш розширеного профілю. Таким чином враховуючи  вимоги ринку праці, заявки роботодавців запроваджена підготовка кваліфікованих робітників за професією  «Кухар. Офіціант». На основі аналізу договорів створено відповідну навчально-матеріальну базу.

Докорінні зміни, що відбуваються в економіці країни, суттєво впливають і  вимагають ще більш тісного зв'язку з підприємствами (організаціями). Налагоджені тісні зв'язки з центром зайнятості. В ліцеї поліпшено умови для розширення можливостей з надання освітніх послуг професійного навчання незайнятого населення та безробітних. Кожен третій місяць відповідно угоди з службою зайнятості на базі ліцею проходить навчання за модульною системою за професією «Швачка», планується проведення професійно-технічного навчання за професією «Офіціант». Заключена угода з Хмельницьким національним університетом (кафедра професійного навчання), щодо проходження студентами педагогічної практики під керівництвом досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання.

Поряд  з завданням по підвищенню якості підготовки кадрів ставимо перед собою мету систематичного вивчення ринку праці та налагодження тісного зв'язку між зацікавленими партнерами,  які  дають можливість вивчати використання новітніх технологій  та іншого обладнання для проведення уроків виробничого навчання та проходження виробничої практики. Взаємодія з підприємствами дає змогу професійно зростати майстрам в/н, викладачам спецдисциплін. На даний час всі майстри виробничого навчання згідно графіка пройшли стажування та підвищення кваліфікації на активнодіючих підприємствах області.

За минулий рік обсяг доходів від виробничої практики становив 40 тис. грн.

Підготовка кваліфікованих робітників за всіма професіями та їх навчання забезпечено обладнанням та інструментами, комплексно-методичним забезпеченням на 98%.

Завдяки тісній співпраці із роботодавцями учні ліцею  забезпечені робочими місцями на період виробничого навчання в умовах виробництва та виробничої практики з подальшим працевлаштуванням.

Отже, необхідною умовою ефективності організації і проведення виробничої практики в процесі підготовки кваліфікованого робітника є педагогічна доцільна взаємодія професійних навчальних закладів і підприємств. Саме тісний зв’язок сприяє професійному зростанню учнів, встановленню психологічної комфортності та швидкій їх адаптації до умов виробництва. Створення належних умов на виробництві для учнів під час виробничої практики досягається зміцненням зв’язків колективу ліцею та підприємств, узгодженням усіх впливів як збоку керівництва ліцею, так і збоку керівництва підприємств та виконанням організаційно-керівних функцій наставником і майстром виробничого навчання, що дає змогу учням набувати позитивного  досвіду і сприяє становленню моральних цінностей  і формуванню виробничої культури.