ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ

(ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ,

ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

1. У  день  подання  заяви  видається  наказ  по  закладу  освіти  про  проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.  Наказом  по  закладу  освіти  створюється  Комісія  з  розгляду  випадків булінгу  (цькування)  за  участі  педагогічних  працівників,  практичного психолога   школи,  батьків  потерпілого  та  булера,  керівника  закладу,  інших зацікавлених осіб.

3.  Уповноважена  особа  закладу  освіти  у  3-денний  період  з  моменту отримання  заяви  скликає  засідання  Комісії  з  розгляду  випадків  насильства, булінгу (цькування).

4. Уповноважена особа у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо насильства,  булінгу, жорстокого поводження  з дитиною/працівником закладу освіти  або  якщо  є  реальна  загроза  його  вчинення  (удома,  з  боку  однолітків,  з боку  інших)  проводить  зустріч  із  особою,  стосовно  якої  є  інформація  про жорстоке  поводження,  намагається  розговорити,  встановити  контакт, довірливі  стосунки  та  надати  емоційну  підтримку;  проявити  інтерес, дружелюбність,  щирість, теплоту  і  симпатію, постраждала особа має  відчути, що  її  дійсно  чують  і  розуміють.  У  процесі  розмови,  якщо  особа  підтверджує факт  жорстокого  поводження  чи  насильства  щодо  неї,  уповноваженій  особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

5.  Комісія  з  розгляду  випадків  насильства,  булінгу  (цькування)  у  7-денний період  з  моменту  отримання  заяви  проводить  розслідування,  з’ясовує  всі обставини  та  за  результатами  розслідування  приймає  відповідне  рішення  та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.

6.  Для  прийняття  рішення  та  вжиття  відповідних  заходів  реагування результати  проведеного  розслідування  узагальнюються  наказом  по  закладі освіти.  

7.  Якщо  випадок  цькування  був  одноразовим,  питання  з  налагодження мікроклімату  в дитячому  середовищі  та розв’язання  конфлікту  вирішується  у межах  закладу  освіти  учасниками  освітнього  процесу. Результат   розслідування  та  рішення  комісії  доводиться  керівником  закладу до  відома  постраждалого.  У  випадку,  якщо  постраждалий  не  згодний  з рішенням  комісії,  керівник  закладу  повідомляє  про  право  звернутися  із заявою до органів Національної поліції  України.

8.  Якщо  комісія  визнала,  що  це  був  булінг,  а  не  одноразовий  конфлікт,  то керівник  закладу  освіти  повідомляє  уповноважені  підрозділи  органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

9. Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до  наказу  про  склад  комісії,  згідно  з  протоколом  засідання  комісії  відповідає за  виконання  та  моніторинг  запланованих  заходів  відновлення  та нормалізації  психологічного  клімату  в  закладі  освіти  та  визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

10.  Рішення  Комісії  з  розгляду  випадків  булінгу  реєструється  в  окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

11.  Не  залежно  від  рішення  комісії,  керівник  закладу  забезпечує  виконання заходів  для  надання  соціальних  та  психолого-педагогічних  послуг здобувачам  освіти,  які  вчинили  булінг  (цькування),  стали  його  свідками  або постраждали від нього.

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

 3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

 4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

 5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 173 п.4) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Зразок заяви