Спортивна робота

 

Спортивна робота

Загальні положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в професійно-технічних навчальних закладах України

Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти, яке забезпечує можливість набуття необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.
   Основу системи фізичного виховання юнацтва складає комплекс показників обсягу щотижневої рухової активності, рівень спеціальних знань про особливості рухової активності сучасної людини, її фізичний розвиток, стан функціональних систем організму, фізичної працездатності та рухових здібностей.
   Організація і зміст фізичного виховання професійно-технічних навчальних закладів незалежно від типів, форм власності та підпорядкування регламентуються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді. До них належать:

 1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента
  України від 17.04.2002 р. № 347;
 2. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні,
  затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 р. № 1148;
 3.  Міжгалузева   комплексна   програма   «Здоров'я   нації»,   затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 14; 
 4. Державні стандарти: базової та повної середньої освіти, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24, професійно - технічної освіти,  затверджені  Постановою Кабінету Міністрів  України  від 17.08.2002 р. № 1135;
 5. навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 6. навчальна  програма  з  фізичної  культури  для  учнів  професійно  - технічних навчальних закладів; 
 7. навчальна програма з фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;
 8. Положення   про   фізкультурно-спортивні   клуби   спортивної   спілки учнівської молоді України.

Фізичне виховання забезпечується відповідними сучасними науковими досягненнями, медичним обслуговуванням, педагогічними кадрами, матеріально-технічною, правовою, нормативною, інформаційною базою та бюджетним фінансуванням.
   Фізичне виховання учнівської молоді реалізується через систему таких дидактичних компонентів:обов'язковий (урок або заняття, фізкультурно - оздоровчі заходи в режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури особистості відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Фізичне виховання» та позаурочний (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування навчального закладу, позашкільних навчальних закладах, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює обов'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, природних здібностей та стану здоров'я особистості.
   Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи, кліматичні чинники, загартування, заходи з формування здорового способу життя, які сприяють збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей та учнівської молоді.