Контракт директора 09.02.2022


                      Робітнича професія дорога в самостійне життя

     

    Дорогий юний друже!

  Ваша юність співпадає з динамічним, цікавим та відповідальним часом. Саме Вам випало будувати    нову, по-справжньому демократичну Україну.

Впровадження нової техніки, технологій привели до розширення функцій професійно-технічної освіти.

Колектив Хмельницького професійного ліцею вважає, що основне наше завдання це створення матеріально технічної бази ліцею для всіх спеціальностей, використання нових технологій, поліпшення навчально-виховного процесу для підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників для підприємств та установ нашої області та всієї України.

Ми усвідомлюємо високу відповідальність місії, покладеної на нас, інженерно-педагогічний колектив причетність до формування майбутніх громадян-фахівців, які своїми вчинками, працею вибудовуватимуть нашу країну.

Минають епохи, змінюються часи і звичаї, проте наші базові цінності є незмінними, перша серед них любов до учня.

Наш ліцей це надійність, сучасність, впевненість у завтрашньому дні.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки, науки, молоді та спорту

Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницький  професійний ліцей

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

СТАНІСЛАВА ГРИГОРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

про підсумки роботи

за 2021-2022 навчальний рік

 

  

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

СТАНІСЛАВА ГРИГОРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

про підсумки роботи

за 2020-2021 навчальний рік

 


 

ЗМІСТ

 

1. Організація навчально-виховного процесу у ХПЛ

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти

5. Фінансово-господарська діяльність

6. Профорієнтаційна робота

 

 

 

1. Організація навчально-виховного процесу у ХПЛ

Уся діяльність колективу ХПЛ спрямована на виконання поставлених головних завдань: підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників; збереження колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення; підвищення якості організації навчального процесу; удосконалення матеріально-технічної бази; створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

Станом на 1 липня 2021р. заклад освіти забезпечений педагогічними працівниками на 95%, обслуговуючим персоналом на 100% у відповідності до штатного розпису, затвердженого Департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради.

В ліцеї працює станом на 1 липня 2021р. 108 працівники (з них 67 педагогічних працівників).

Всі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою.

Педагогічне навантаження встановлено тарифікаційною комісією згідно з нормативними вимогами відповідно до навчальних планів і програм, погоджено профспілковим комітетом і доведено до відома викладачів своєчасно, згідно вимог чинного законодавства.

Методична робота в ліцеї забезпечується методичною службою. Згідно річного плану методична робота з кадрами в закладі освіти спланована за трьома напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. Було використано колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

Станом на 01 липня 2021 р. в ліцеї навчається 292 учні. У 2021 році здійснено випуск 45 кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти, 134 кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти.

За звітний період проведено перепідготовку слухачів курсів за кошти фізичних осіб, а саме: «Кухар» - 6, «Офіціант» - 3, «Електрогазозварник» - 6.

Проведено ліцензування професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування», отримано ліцензію на 60 здобувачів освіти (первинна-професійна підготовка -25 осіб, професійно-технічне навчання -15 осіб, підвищення кваліфікації робітників -15 осіб).

Подано електронний пакет документів через ЕДБО  про збільшення ліцензійного обсягу до 50 осіб професії державного значення «Зварник».

Протягом 2020-2021 навчального року відраховано 30 осіб з поважних причин.

Професійна підготовка здійснюється за 5 інтегрованими атестованими професіями.

14-15 жовтня 2020 року здійснено самоаналіз освітньої діяльності, проведено комплексні контрольні роботи, комплексні кваліфікаційні завдання зі здобувачами освіти професії «Зварник». Відповідно наказу Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА № 70-од від 18.03.2021 р. 23-24 березня 2021 року  проведено атестаційну експертизу на рівні державних вимог з професії 7219 «Зварник».

 

 

 

2. Підсумки навчально-виробничої діяльності

Освітній процес в 2020-2021 н.р. організовано за очною і дистанційною  формою  навчання відповідно до  листа Міністерства освіти і науки України 17.08.2020 № 1/9-445 „Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році” та Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за №  941/35224.

Реалізація  комунікаційної структури дистанційного навчання здійснювалась за допомогою електронних  ресурсів Google Classroom, Moodle, ZOOM з використанням електронної пошти, Skype, Viber, WhatsApp, Telegram.

В навчальний процес впроваджено електронний розклад, який дає можливість врахувати всі вимоги дистанційного навчання.

Викладачі та майстри працюють над створенням і насиченням навчального

контенту для роботи під час дистанційного навчання.

Всі навчальні кабінети підключені до мережі інтернет, що дає можливість ефективно проводити дистанційне навчання на платформах ZOOM та Google Meet.

Учениця ліцею Пилипенко Юліана нагороджена Диплом І та ІІ ступеня за підсумками обласних етапів Х та ХІ Міжнародного мовно – літературного конкурсу імені Тараса  Шевченка. За підсумками обласного етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Пилипенко Юліана нагороджена Дипломом І ступеня.

 В конкурсі серед дітей, учнівської та студентської молоді Хмельницької  міської територіальної громади « Україна – країна гідності, земля героїв»

в номінації «Дитячий малюнок» зайняла   ІІ місце  Чмих Валерія, учениця 26 групи Хмельницького  професійного ліцею керівник Гродська А. О.

В V конкурсі читців-декламаторів «Слово Нації» в  номінації «Читці Хмельниччини» посів ІІ місце Козьолок Назарій, вихованець гуртка «Художнє слово» Хмельницького  професійного ліцею керівник Суходольська Н.В.;

В конкурсі обласного онлайн-вернісажу бізнес – ідей серед учнів закладів  професійної освіти  « Стартап юніор»  нагороджена Дипломом І ступеня  Стус Вікторія учениця Хмельницького  професійного ліцею , керівник поєкту Дячишина Олена Олексіївна.

На базі ліцею організовано проведення обласного конкурсу фахової майстерності «Фестиваль професій»  професії «Електрогазозварник», переможцем якого став учень групи № 33 Гаврилюк Артур, який також став переможцем ІІ етапу обласного Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед конкурсантів з професії «Електрогазозварник» і був делегований на участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Електрогазозварник», де посів почесне 7 місце.

Створено учнями, що навчаються за професією «Швачка. Кравець» творчу колекцію одягу «Магія хустки», яка була відправлена на участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Прорив в легкій промисловості, що відбулася в м. Києві, нагороджені дипломом лауреата.

Так, для проходження виробничої практики і виробничого навчання в умовах виробництва з підприємцями міста та області було укладено протягом 2020р. - 11 довгострокових угод (включно до 2025 року) і 87 тристоронніх угод по підготовці здобувачів освіти з елементами дуальної форми навчання.

За січень- липень 2021 року із   179  випускника було працевлаштовано  134 чоловік, що становить 80 % із загальної кількості.

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Перспективний план позаурочної навчально-виховної роботи ліцею враховує інтереси здобувачів освіти, відображає комплексний підхід до виховного процесу учнів і включає до себе основні напрями виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-сімейної культури, формування здорового способу життя та роботу з батьками.

За звітний період  колектив ліцею був учасником багатьох заходів міського та обласного рівня з національного та патріотичного виховання.

Сьогодні найбільш актуальним серед виховних напрямів у навчальному закладі виступає національно-патріотичне виховання. З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у учнів, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу у 2020-2021 навчальному році було проведено ряд заходів і висвітленням у соціальній мережі Фейсбук та на сайті ліцею.

 

4. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу освіти

Фінансова-господарська робота навчального закладу, за звітній період була направлена на забезпечення навчально-виробничого процесу, підтримання життєдіяльності ліцею, створення нормальних житлово-побутових умов для здобувачів освіти в гуртожитку, підтримання в належному стані робочих учнівських місць та педагогічних працівників.

За рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу проведено модернізацію матеріально-технічного забезпечення для підготовки кваліфікованих працівників за професією «Електрогазозварник» у відповідності до сучасних вимог ринку праці на базі Хмельницького професійного ліцею, а саме: підготовлено приміщення: демонтаж обладнання, вентиляційної системи, системи опалення, вікон, дверей електрозварювальної навчально-виробничої майстерні, газозварювальної навчально-виробничої майстерні, кабінету професійно-теоретичної підготовки; придбано матеріали для ремонту: закупівля економної системи обігріву (радіаторів), метало пластикових вікон, дверей, системи витяжної вентиляції, електропостачання та освітлення, пожежної сигналізації, матеріалів для ремонтно-оздоблювальних робіт; придбано обладнання для майстерень і кабінету; проведено монтаж вентиляційної системи, системи опалення,  вікон, дверей електрозварювальної навчально-виробничої майстерні, газозварювальної навчально-виробничої майстерні, кабінету професійно-теоретичної підготовки; ремонтно-оздоблювальні роботи в приміщеннях; монтаж навчально-виробничих  місць учнів, робочих місць майстрів виробничого навчання та викладачів.

Впродовж звітного періоду проведено:

-                завершено оснащення навчально-виробничих майстерень Регіонального центру електрогазозварників та введено в експлуатацію літній критий виробничий майданчик.

-                прибудовано підсобне приміщення для роботи генератора плазморізу

-                придбано нове сучасне оснащення для лабораторії «Кухар. Офіціант»

-                завершено капітальний ремонт навчально-виробничої майстерні «Кравець» із заміною вікон, підлоги, електрики

-                проведено ремонт коридорів та сходової клітини майстерні професії зварювальників.

-                збудовано приміщення для компресора та зберігання блоків

-                проводиться ремонт сходів центрального входу ліцею

-                виконана та облаштована криниця

-                завершується монтаж стелі в актовій залі

-                замінена електромережа та світильники в актовій залі

-                встановлено 18 енергозберігаючих вікон в актовій залі та залі для боротьби

-                придбано 10 вікон для встановлення в фойє третього поверху та музею

-                придбано лічильник обліку води

 

5. Фінансово-господарська діяльність

Фінансування Хмельницького професійного ліцею у 2020 здійснювалось за рахунок коштів бюджету м. Хмельницького (місцевий бюджет) та субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх дисциплін.

Додаткові джерела фінансування закладу це кошти за послуги від господарської та виробничої діяльності, які формують спеціальний фонд.

Джерела фінансування та обсяг надходжень по загальному на спеціальному фонду за звітний період:

Власні надходження (спеціальний фонд) (тис. грн.)

2 041,4 тис. грн.

в тому числі:

 

Освітні послуги –

945,9 тис. грн.

Господарська діяльність –

1 095,5 тис. грн.

Благодійні внески (тис. грн.)

163,5 тис. грн.

Надійшло та використано з міського бюджету: 6062,4 тис. грн.

Субвенція  надійшло та використано: 770,7 тис. грн.

За рахунок коштів загального фонду в межах надходжень здійснювались видатки на оплату комунальних послуг, заробітну плату працівників, стипендіальне забезпечення учнів, належні виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування тощо.

Станом на 30 квітня 2021 року кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендії та комунальних послуг немає.

Благодійні внески:

Вікна пластикові

9 шт.- 20 470 грн.

4 шт. – 11 259 грн.

Теплолічильник

1                   шт. - 25 436 грн.

Машини швейні

2 шт. - 1000грн.

Електрично-індукційні варочні поверхні

7 шт. -12 600 грн.

Крісла м'які

2 шт. - 900 грн.

Металопрофіль

110 листів – 20 460 грн.

Посуд

3 од. 2066 грн.

Ворота (електропривід)

1 шт. - 60 000 грн.

 

6. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл районів Хмельницької області  протягом навчального року, фактично попередньо   відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл.

З метою виконання регіонального/державного замовлення на підготовку робітничих кадрів учнівський та педагогічний колективи беруть активну участь у різноманітних профорієнтаційних заходах, що проводяться спільно з міським та обласним центрами зайнятості, Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА, Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради, конкурсах та ярмарках робітничих професій, презентаціях професій, співпрацює із ЗМІ, проводить «Дні відкритих дверей», Протягом звітного періоду проведено  про інформаційні заходи з учнями шкіл міста Хмельницького та області.

Протягом року відбувалась тісна співпраця з Хмельницьким обласним та міським центрами зайнятості (тренінги, семінари, круглі столи) та роботодавцями міста області щодо розробки прогнозних показників державного/регіонального замовлення, а також формування професійної і кар’єрної компетентності майбутніх фахівців.

Розповсюдження профорієнтаційної інформації на сайті ліцею та соціальній мережі Фейсбук,  розповсюдження рекламних брошурок , плакатів по районних центрах Хмельницької області.

 Подання інформації про заклад на радіо «Країна FM», «Радіо П'ятниця»,  «Ок FM «, «Релакс», Вуличне радіо по вул. Проскурівській.

Висвітлення інформації про заклад на телебаченні: Канал «7+»

Доступне попереднє анкетування для абітурієнтів онлайн.

Профорієнтаційні відеоролики на каналі YOUTUBE.

Ведеться робота із учнями та батьками, які навчаються у ХПЛ по залученні молоді до нашого закладу освіти.

 

 

Додаток № 1

Участь здобувачів освіти

Хмельницького професійного ліцею

в конкурсах художньої самодіяльності

за звітний період

№ з/п 

Назва заходу 

Результативність 

 

19.11

Обласний заочний конкурс

Власні усмішки

Подяка

21.12

Обласний конкурс

Обласний конкурс КВК "Проф.фест"

І місце

03.12

Обласний конкурс

серед працівників закладів професійної

(професійно-технічної) освіти області

Пісенний вернісаж

Подяка

04.01

Обласний конкурс

Велика коляда

Диплом І ступня Автентичне виконання твору

10.03

Обласний заочний конкурс

Нова преса

Диплом ІІІ краща

друкована газета

03.12

 

Співоче Поділля

Диплом І ступня

22.01

Обласна виставка декоративно-прикладного мистецтва

«Рай розвився, син Божий народився»

ІІ місце назва роботи

«Різдвяне диво»

 

22.01

Обласна виставка декоративно-прикладного мистецтва

У номінації «Витинанка»

І місце: назва роботи

«Різдвяний янгол

 

Обласна виставка декоративно-прикладного мистецтва

У номінації «Атрибутика»

 

ІІІ місце:

 

 

15.04

Обласний заочний конкурс

«Омріяна юність»

У номінації «Професія – моє майбутнє» диплом І ступеня

 

19.04

Обласний заочний конкурс

Лідер року

ІІ місце

22.04

 

Обласний конкурс читців

Шевченко з нами

 

І місце

 

05.05

 

Обласний

конкурс

Посміхнемось щиро Вишні

Гран-прі

 

 

 

Номінації

«Веселий пензлик»

ІІ місце

 

12.05

обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва "Знай і люби свій край".

Номінації

Писанкарство

Паперова пластика та оригамі

Ґран-прі

І місце

 

02.06

обласна

виставка-конкурс

«Диво-писанка»

У номінації «Традиційна писанка»

 

 

І місце