Робітнича професія дорога в самостійне життя

     

    Дорогий юний друже!

  Ваша юність співпадає з динамічним, цікавим та відповідальним часом. Саме Вам випало будувати    нову, по-справжньому демократичну Україну.

Впровадження нової техніки, технологій привели до розширення функцій професійно-технічної освіти.

Колектив Хмельницького професійного ліцею вважає, що основне наше завдання це створення матеріально технічної бази ліцею для всіх спеціальностей, використання нових технологій, поліпшення навчально-виховного процесу для підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників для підприємств та установ нашої області та всієї України.

Ми усвідомлюємо високу відповідальність місії, покладеної на нас, інженерно-педагогічний колектив причетність до формування майбутніх громадян-фахівців, які своїми вчинками, працею вибудовуватимуть нашу країну.

Минають епохи, змінюються часи і звичаї, проте наші базові цінності є незмінними, перша серед них любов до учня.

Наш ліцей це надійність, сучасність, впевненість у завтрашньому дні.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницький  професійний ліцей

 

ЗВІТ

 

Директора Хмельницького професійного ліцею

Станіслава Григорія Васильовича

за період

з 01 вересня 2016 року по 03 липня 2017 року

 

Хмельницький 2017

Сьогодні, згідно з умовами контракту я звітую перед колективом про керівництво Хмельницьким професійним ліцеєм.

В своїй діяльності колектив ліцею працює над виконанням Державної національної програми «Освіта», Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», наказів та нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, які спрямовані на розвиток професійно-технічної освіти.

Департаментом освіти та науки проведено та успішно завершено атестацію професій: «Кухар, кулінар боршняних виробів», «Кухар, офіціант», «Живописець, Оформлювач вітрин приміщень та будівель».

Начвальний заклад отримав без строкову ліцензію на підготовку, пере підготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників, відповідно до Свідоцтва про атестацію серія РД № 041070.

У зв’язку зі зміною державних стандартів ПТО з професії «електрогазозварник», кількості годин на предмети  «Фізична культура», «Іноземна мова» розроблені та погоджені належним чином робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування. Електрогазозварник» з терміном навчання 3 роки, 1.5 роки.

З професії «Кравець», кількості годин на предмети  «Фізична культура», «Іноземна мова» розроблені та погоджені належним чином робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Швачка кравець» з терміном навчання 3 роки, «Кравець» 1.5 роки.

З професії «Живописець, Оформлювач вітрин примміщень та будівель», кількості годин на предмети  «Фізична культура», «Іноземна мова» розроблені та погоджені належним чином робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Живописець, Оформлювач вітрин примміщень та будівель» з терміном навчання 3.5 роки, «Оформлювач, вітрин приміщень та будівенль» 1.5 роки

Для роботи за цими робочими навчальними планами розроблені комплекти навчально-програмної документації

Основне призначення ліцею ? підготовка кваліфікованих робітників для підприємств м.Хмельницького та Хмельницькоїобласті.

План державного замовлення з прийому учнів на 2016/2017 навчальний рік становив 240 осіб і виконаний на 100%.

У 2016/2017 навчальному році в ліцеї навчалось на 01.10.2016 року 460 учень. Станом на 30.06.2017 року – 222 учня, випуск складає … осіб (січень 2015 – 75 учнів, червень 2015 – 129 учнів):

 • отримали довідку

– 0

 • отримали дипломи

– 129

 • отримали диплом з відзнакою

– 18

 • отримали встановлені розряди

– 129

 • нижче встановлені

– 0 учнів

 • отримали кваліфікацію з двох і більше професій

– 100 учнів

 • отримали атестати

– 100 учнів

 • отримали посвідчення швачки

– 30 слухачів

 

 

За звітний період педагогічний колектив ліцею працював та працює над виконанням питання 100% працевлаштування випускників. Підписано 326 двохсторонніх договорів з підприємствами м. Хмельницького та Хмельницької області на підготовку, проходження виробничої практики та працевлаштування випускників, а саме:

 • Кафе «Театральне»;
 • Ресторан «Золотий Лев»;
 • КЗК «Хмельницький обласний художній музей»;
 • ТОВ «Домобудівна компанія»;
 • ПП «Імідж», с.Веселець, Городоцький р-н, Хмельницька обл.;
 • КП «Електротранс»;
 • ВАТ «Хмельницькводоканал»
 • ПАТ «Хмельницькгаз»
 • ФОП Шум Тетяна Олегівна
 • Ресторан «Новий світ»;
 • ТОВ «Подільська судова експертиза» та інші

Навчально-виробничий процес у Хмельницькому професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес  здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992 та Статуту ліцею.

 Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені  спільно з підприємствами-замовниками та НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області на основі Типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135. До нового навчального року

Навчання учнів проводиться у кабінетах загальноосвітньої та професійно теоретичної підготовки, майстернях, лабораторіях, які відповідають нормам та вимогам до навчальних приміщень.

    На початку кожного навчального року складається графік навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної  підготовки, графік виробничого навчання у майстернях. Розклад змінюється відповідно до рівнів підготовки учнів.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів  щорічно проводяться: моніторинг навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої підготовки, тематичні та директорські контрольні роботи.

 Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан навчального процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Викладачі – предметники урізноманітнюють форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів; забезпечують раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи; здійснюють диференційний підхід до організації роботи учнів; застосовують інноваційні технології, ІКТ-технології на уроках з метою підвищення мотивації учнів до навчання; розроблюють плани заходів щодо роботи з учнівським резервом та сприяють вирішенню даної проблеми.

         Тому з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів розроблений план заходів, який містить:

-        індивідуальні додаткові консультації;

-        завдання, направлені на підвищення рівня знань;

-        проведення позаурочних заходів, які культивують інтерес до навчальних предметів (брей-ринги тощо);

-        співпрацю з практичним психологом з метою конкретизації психологічних портретів і можливостей.

         Під час їх проведення виявлено низку недоліків, які необхідно врахувати в процесі підготовки до подальшого моніторингу, зокрема:

-        враховувати індивідуальні та вікові особливості учнів;

-        всебічно підвищувати ефективність кожного уроку;

-        посилити роботу з батьками;

-        залучати учнівський актив до боротьби за підвищення відповідальності учня за навчання.

         Щорічно проводяться олімпіади, конкурси з загальноосвітніх предметів, переможці яких приймають участь в обласних олімпіадах та конкурсах.

         Тому, саме завдяки чіткому плануванню та організації навчально-виробничого процесу,систематичному внутріліцейному контролі, клопіткій роботі з невстигаючими та обдарованими учнями  щодо підвищення мотивації їх до навчання Хмельницький професійний ліцей досяг наступних результатів у 2016 – 2017 н.р.

Загальноосвітньою підготовкою  в ліцеї було охоплено 340 учнів, що складає  приблизно 63% загального контингенту.

Як наслідок, за успіхи в навчанні 3 учениціліцею отрималисрібні медалі: Альбертович Вікторія – 38 група, Яцейко Галина – 36 група, Білецька Яна – 26 група.

Учні ліцею приймали участь в обласному мовно – літературному конкурс ім.. Т.Г. Шевченка в якому учениця 38 гр. Парфенюк Олеся зайняла 3 призове місце.

Обласні олімпіади – 2 місце з іноземної мови (Салига Катерина 26 група,викладач - Гребенюк І.В.), 5 місце з історії України (Пустова Ангеліна 20 група  викладач - Ткаченко І.О.), 12 місце з математики (Захарчук Надія 26 група, викладач - Гончаренко А.В.).

Проведено всеукраїнський тиждень права.

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань учнів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Тому в ліцеї створено певну матеріально-технічну базу для проведення уроків з використанням мультимедійних технологій.  Працює 2 комп’ютерних класи.

Сприяє організації навчально-виховного процесу мультимедійний проектор, проекційний екран, цифрова фотокамера, відеокамера, сучасний ксерокс. В наявності 8 принтерів, 3 ксерокси. Бібліотека ліцею забезпечена комп’ютером, підключена до локальної мережі Інтернет.

Всі педагогічні працівники мають навички використання мультимедійної техніки на уроках та в позаурочний час.

Ліцей підключений до мережі Інтернет з необмеженим доступом, що забезпечило реальні можливості роботи в Інтернеті як для педпрацівників, так і для учнів. Інтернет-технології широко використовуються при підготовці дипломних робіт учнями  та педагогами.

Сьогодні складно уявити собі хоча б один захід без залучення інформаційних технологій. Також складно уявити виступ без застосування ІТ. Усі педради, наради, засідання рад, батьківські збори проводяться з обов’язковим презентаційним супроводом.

В ліцеї функціонує веб-сайт,адміністратором якого є Гончарук В.С. та Якобчук І.І. який відмічено наказом департаменту, як креативний підхід до представлення інформації. На веб-сайті який постійно підтримується й забезпечує офіційне представлення інформації про ліцей в мережі Internet, висвітлює новини навчального закладу, інформацію для абітурієнтів, про педколектив, навчально-методичну, виховну та профорієнтаційну роботу.

Майже кожний інженерно-педагогічний працівник ліцею має власний блог який постійно поповнюється і оновлюється. Завдяки цьому викладач іноземної мови Нікончук Олена Володимирівна нагородженадиплом І ступеня за участь у конкурсі «Кращий блогер - 2017».

Навчально-виробничий процес в ліцеї організовано на основ і тісної співпраці і зроботодавцями та соціальними партнерами. Це забезпечує впровадження та вивчення новітніх технологій, що використовуються на сучасних підприємствах. Для цього була  у 2014-2015 навчальному році поповнена виробнича база в майстернях професії «Електрогазозварник» газозварювальнимінвертором, напів автоматом та плазморізом.

         Для покращення якості та рівня  підготовки майбутніх робітничих кадрів в 2016-2017 н.р. в ліцеї була переоснащена слюсарна майстерня для навчання за професією « Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування», які обладнали необхідними засобами навчання та сучасними верстатами. Введені в експлуатацію нові лабораторії для навчання учнів за професієми «Кухар. Офіціант» та «Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель».

         Повністю оновлено обладнання в начальній електрогазозварювальній майстерні, де тепер мають змогу займатись не тільки учні ліцею, а й слухачі центру зайнятості.

         Залучаючи до співпраці роботодавців, що для учнів ліцею на підприємствах легкої промисловості міста «Маленьке сонечко» та «Т- Стиль» організовано та оснащено робочі класи, що дає можливість проходити виробниче навчання, в умовах на найсучаснішому обладнанні і освоюючи новітні технології.

         На протязі всього року організовувались конкурси фахової майстерності серед учнів ліцею, кращі із яких рекомендовувались на обласні заходи.

На протязі всього навчального року педколектив разом із учнями продовжував активну волонтерську роботу на допомогу АТО, яку розпочав в 2014 році, про що було відзначено у статті газети « Подільські вісті». Так, що п’ятниці в післяурочний час, учні разом з майстрами в/н в супермаркетах міста збирали кошти та продукти харчування для наших захисників на Сході.

         Щомісячно в майстернях ліцею на уроках виробничого навчання і після учні під керівництвом майстрів в\н виготовляли вареники, варили, пакували у герметичні ємності і відправляли із волонтерами Фонду Армія сос на передову. Крім того, учнями професії «Кравець» було пошито розгрузочніжелети для армійців, які дислокуються в військових частинах міста Хмельнтцокого.

         Протягом року разом із представниками міської влади в ліцеї будо організовано прибирання довколишньої території в мікрорайоні озерна, що сприяло вихованню у підростаючої молоді відчуття відповідальності за чисте довкілля.

Педагоги та учні ліцею приймали участь у всіх навчальних та  науково-методичних заходах області і міста, про, що засвідчують грамоти, подяки та призові місця.

На початку 2016/2017 навчального року були проведені інструктивно-методичні наради для майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу в ліцеї, на яких визначалися плани та завдання на поточний навчальний рік. На засіданнях методичної комісії була розглянута, а потім погоджена та затверджена плануюча документація, яка потрібна для проведення уроків виробничого навчання.

Протягом року були проведені внутрішньоліцейні конкурси фахової майстерності з професій «Кухар. Кулінар борошняних виробів», «Кравець». На конкурсах учні показували свої теоретичні знання з відповідної професії, а також практичні вміння з виконання вправ. В рамках тижнів професій викладачами спеціальних  дисциплін, та головами відповідних методичних комісій були проведені конкурси між учнями 1-3 курсів.

 Учнями випускних груп №№32,33,36,38,27, представлені творчі  дипломні роботи по виготовленю виробів з металу,  пошиття колекції жіночого одягу, виготовлення скатертин для сервірування столів офіціантами та композиції картин на Українську тематику.  Дані творчі роботи відзначені наказом НМЦ ПТО у Хмельницькій області, як кращі.

Виконання творчих дипломних робіт дає змогу не тільки зацікавити та заохотити учнів, але й покращити матеріально-технічну базу ліцею, так як створені макети, пристосування та стенди в подальшому будуть використовуватись для проведення уроків виробничого навчання, уроків зі спеціальних дисциплін та лабораторно практичних робіт.

Виховна робота в ліцеї організована і проводилась згідно плану роботи ліцею.

Хмельницький професійний ліцей має здобутки в обласних конкурсах:

-                      І місце посіла Демчук Аліна в обласному заочному конкурсі авторів-гумористів «Власні усмішки»

-                     Гран-Прі в обласному конкурсі української патріотичної пісні «Співоче Поділля», Рудик Олексій 

-                     Диплом ІІ ступеня на обласному конкурсі «Пісенний вернісаж»          Перебийніс Ольга

-                     І місце зайняла вокальна група в обласному конкурсі «Весела коляда»

-                     ІІІ місце в обласній виставці-конкурсі вишивок та вертепів на пасхальну тематику

-                     І місце в літературному обласному конкурсі  «Шевченко з нами»,            Совва Валерія

-                     І місце в обласному конкурсі «Вишневі усмішки» посіла Парфенюк Олеся і представляла Хмельниччину на Всеукраїнському конкурсі

-                     І місце на Всеукраїнському конкурсі «Гумор і сміху об’єднує всіх», Парфенюк Олеся

-                     І місце в номінації «Веселий пензлик» в обласному конкурсі «Вишневі усмішки»

-                     І місце в обласному фотоконкурсі  «Омріяна юність» в номінації «Захоплення і мрії»

-                     І місце в обласному конкурсі ансамблів народних інструментів, духовних оркестрів та вокально-існтрументально ансамблів «На хвилях гармонії»

Протягом навчального року проводилась волонтерська робота по приготування сухих обідів для воїнів АТО, виготовлення сувенірів, пошиття спецодягу, надавалась допомога людям похилого віку, проведено захід «Для Вас відкриті наші душі і серця», благодійна акція «Серце до серця».

Протягом навчального року проводилась превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинів згідно плану роботи Ради профілактики правопорушень. Протягом 2016-2017 н.р. учнями ліцею не скоєно правопорушень та злочинів.

В гуртожитку проведено поточний ремонт кімнат та місць загального користування, облаштовано дві душових кімнати, проведено заміну освітлення на 7-блоках згідно програми з економії електроенергії, проведено заміну розподільчих коробок і розеток на кухнях в 7 блоках.  

В ліцеї навчається 40 учнів з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 7-випускники. Соціально психологічна служба ліцею проводила діагностичну, просвітницько-профілактичну роботу та консультативну роботу з учнями ліцею.

На належному рівні в ліцеї поставлена робота з фізичного виховання. Збірні команди Хмельницького професійного ліцею приймали участь в 2016 – 2017 навчальному році в усіх змаганнях міської та обласної Спартакіади серед учнів ПТНЗ. Провели ряд товариських зустрічей зі збірними командами НВК №4, спеціалізованої ЗОШ №12, ЗОШ №25, ВПУ №25, ХЦПТОСП з волейболу, баскетболу, настільного тенісу та футзалу.

В міській Спартакіаді призерами збірні команди ХПЛ стали з таких видів спорту:

 • Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце;
 • Баскетбол (юнаки) – ІІІ місце;
 • Волейбол (дівчата) – ІІІ місце;
 • Волейбол (юнаки) – І місце;
 • Фізкультурно-спортивне багатоборство – І місце;
 • Легкоатлетичний крос – ІІ місце;
 • Настільний теніс (дівчата) – ІІІ місце;
 • Шахи(дівчата) – ІІ місце.

Загальнокомандне місце в міській Спартакіаді – ІІ місце.

В обласній Спартакіаді – :

 • Футзал – 7 -12 місце;
 • Легкоатлетичний крос – І місце (дівчата);

6 місце (юнаки);

 • Волейбол (юнаки) – ІІ місце
 • Настільний теніс – ІІ місце

Чемпіонами в обласній Спартакіаді стали:

-                     легкоатлетичний крос серед юнаків – Тодорчук Андрій;

-                     легкоатлетичний крос серед дівчат –Томашевська Вероніка;

-                     настільний теніс (І ракетка) – Стрига Валентина.

Загальнокомандне місце в обласній Спартакіаді – ІІІ місце.

За збірну команду Хмельницької області у Всеукраїнській Спартакіаді серед учнів ПТНЗ з волейболу(м. Чернівці – 2017р.) приймали участь учні Хмельницького професійного ліцею: Тодорчук Андрій, Бакалюк Максим, Андрощук Іван, Окоманюк Костянтин, ВовколупВячеслав.

Згідно календарного плану масових фізкультурно-оздоровчих заходів Хмельницького професійного ліцею було проведено:

Заходи, до Дня фізичної культури і спорту, в яких учні Хмельницького професійного ліцею прийняли участь:

Всеукраїнський забіг IntersportUkraineRun 2016 – 14 чоловік;

Зарядка з олімпійцями – 120 учнів;

Загальноліцейна Спартакіада «Встань в ряди Олімпійців» – 426 учнів;

Крім учнів приймали участь у змаганнях викладачі та майстри виробничого навчання.

Провели спортивно-масовий захід присвячений Дню захисника України для юнаків І-ого року навчання, Всеукраїнські спортивні ігри «Козацька наснага».

Проведено першості ліцею та кубки з видів спорту: міні футбол та футзал, волейбол, баскетбол, шахи, настільний теніс, легкоатлетичний крос, фузкультурно-спортивне багатоборство.

В цілому в ліцеї у спортивних секціях займається 176 учнів.

В ліцеї проводився обласнирй семінар – практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації викладачів та керівників фізичного виховання про НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

9 червня 2017 року на базі ДНЗ «Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою» керівник фізичного виховання Яковчук В.М. прийняв участь в роботі «Круглого столу» - «Залучення учнівської молоді у професійно-технічних навчальних закладах до занять фізичною культурою і спортом».

Поряд з навчальним-виховним процесом не залишилась без уваги господарська робота ліцею, протягом року проведено: ремонт бібліотеки спорудження навісу, створення два класи (оформлювачів, кухарів), замінено вхідні двері, ремонт медичного пункту, реконструкція переходу до майстерень, покрівля на переході, реконструкція фойє, поточний ремонт секцій гуртожитку Замінено 19 дверей в гуртожитку, ремонт актової зали, переобладнання та реконструкція душової для учнів, заміна водопроводу та водовідведення в їдальні

За звітний період фінансування  ліцею здійснювалась за рахунок місцевого бюджету. Надійшло і використано асигнувань 6800184,60 грн.

Від виробничої діяльності і платних за 6 місяців надійшло на спец рахунок ліцею 918659,07 грн. Кредиторська заборгованості станом на 01.07.2017 по загальному та спеціальному фонді відсутння.