Робітнича професія дорога в самостійне життя

     

    Дорогий юний друже!

  Ваша юність співпадає з динамічним, цікавим та відповідальним часом. Саме Вам випало будувати    нову, по-справжньому демократичну Україну.

Впровадження нової техніки, технологій привели до розширення функцій професійно-технічної освіти.

Колектив Хмельницького професійного ліцею вважає, що основне наше завдання це створення матеріально технічної бази ліцею для всіх спеціальностей, використання нових технологій, поліпшення навчально-виховного процесу для підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників для підприємств та установ нашої області та всієї України.

Ми усвідомлюємо високу відповідальність місії, покладеної на нас, інженерно-педагогічний колектив причетність до формування майбутніх громадян-фахівців, які своїми вчинками, працею вибудовуватимуть нашу країну.

Минають епохи, змінюються часи і звичаї, проте наші базові цінності є незмінними, перша серед них любов до учня.

Наш ліцей це надійність, сучасність, впевненість у завтрашньому дні.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницький  професійний ліцей

 

ЗВІТ

 

Директора Хмельницького професійного ліцею

Станіслава Григорія Васильовича

за період

з 01 вересня 2017 року по 27 червня 2018 року

 

Сьогодні, згідно з умовами контракту я звітую перед колективом про керівництво Хмельницьким професійним ліцеєм.

В своїй діяльності колектив ліцею працює над виконанням Державної національної програми «Освіта», Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», наказів та нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, які спрямовані на розвиток професійно-технічної освіти.

Департаментом освіти та науки проведено та успішно завершено атестацію професій: «Кухар, кулінар боршняних виробів», «Кухар, офіціант», «Живописець, Оформлювач вітрин приміщень та будівель».

Навчальний заклад отримав без строкову ліцензію на підготовку, пере підготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників, відповідно до Свідоцтва про атестацію серія РД № 041070.

Основне призначення ліцею ? підготовка кваліфікованих робітників для підприємств м.Хмельницького та Хмельницькоїобласті.

План державного замовлення з прийому учнів на 2017/2018 навчальний рік становив 240 осіб і виконаний на 100%.

У 2017/2018 навчальному році в ліцеї:

 • отримали довідку

– 0

 • отримали дипломи

– 214

 • отримали диплом з відзнакою

– 9

 • отримали встановлені розряди

– 214

 • нижче встановлені

– 0 учнів

 • отримали кваліфікацію з двох і більше професій

– 101 учнів

 • отримали атестати

– 125 учнів

 •  

 

 

 

За звітний період педагогічний колектив ліцею працював та працює над виконанням питання 100% працевлаштування випускників. Підписано 326 двохсторонніх договорів з підприємствами м. Хмельницького та Хмельницької області на підготовку, проходження виробничої практики та працевлаштування випускників, а саме:

 • Кафе «Театральне»;
 • Ресторан «Золотий Лев»;
 • КЗК «Хмельницький обласний художній музей»;
 • ТОВ «Домобудівна компанія»;
 • ПП «Імідж», с.Веселець, Городоцький р-н, Хмельницька обл.;
 • КП «Електротранс»;
 • ВАТ «Хмельницькводоканал»
 • ПАТ «Хмельницькгаз»
 • ФОП Шум Тетяна Олегівна
 • Ресторан «Новий світ»;
 • ТОВ «Подільська судова експертиза» та інші

Навчально-виробничий процес у Хмельницькому професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес  здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992 та Статуту ліцею.

 

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені  спільно з підприємствами-замовниками та НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області на основі Типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорта комплексного методичного забезпечення предметів і професій.

Навчання учнів проводиться у кабінетах загальноосвітньої та професійно теоретичної підготовки, майстернях, лабораторіях, які відповідають нормам та вимогам до навчальних приміщень.

    На початку кожного навчального року складається графік навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної  підготовки, графік виробничого навчання у майстернях. Розклад змінюється відповідно до рівнів підготовки учнів.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів  щорічно проводяться: моніторинг навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої підготовки, тематичні та директорські контрольні роботи.

 Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан навчального процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Викладачі – предметники урізноманітнюють форми контролю за рівнем навчальних досягнень учнів; забезпечують раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи; здійснюють диференційний підхід до організації роботи учнів; застосовують інноваційні технології, ІКТ-технології на уроках з метою підвищення мотивації учнів до навчання; розроблюють плани заходів щодо роботи з учнівським резервом та сприяють вирішенню даної проблеми.

            Тому з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів розроблений план заходів, який містить:

-           індивідуальні додаткові консультації;

-           завдання, направлені на підвищення рівня знань;

-           проведення позаурочних заходів, які культивують інтерес до навчальних предметів (брей-ринги тощо);

-           співпрацю з практичним психологом з метою конкретизації психологічних портретів і можливостей.

            Під час їх проведення виявлено низку недоліків, які необхідно врахувати в процесі підготовки до подальшого моніторингу, зокрема:

-           враховувати індивідуальні та вікові особливості учнів;

-           всебічно підвищувати ефективність кожного уроку;

-           посилити роботу з батьками;

-           залучати учнівський актив до боротьби за підвищення відповідальності учня за навчання.

            Щорічно проводяться олімпіади, конкурси з загальноосвітніх предметів, переможці яких приймають участь в обласних олімпіадах та конкурсах.

            Тому, саме завдяки чіткому плануванню та організації навчально-виробничого процесу, систематичному внутріліцейному контролі, клопіткій роботі з невстигаючими та обдарованими учнями  щодо підвищення мотивації їх до навчання Хмельницький професійний ліцей досяг наступних результатів у 2017 – 2018 н.р.

Загальноосвітньою підготовкою  в ліцеї було охоплено 340 учнів, що складає  приблизно 70% загального контингенту.

Як наслідок, за успіхи в навчанні 9 учнів ліцею отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.

У 2017 – 2018 н.р. було проведено кілька конкурсів обласного значення, де наші учні приймали участь, так у ІІ етапі XVIII міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів ПТНЗ наша учениця 26 групи Гродська Анна здобула диплом ІІ ступеня, а у ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ учениця 38 групи Оксенюк Ірина здобула диплом І ступеня і представляла професійно-технічну освіту у фінальному етапі 3 лютого.

Обласні олімпіади – 5 місце з іноземної мови (Гродська А.О. 26 група, Гребенюк І.В.),       6 місце з історії України (Захарчук Надія 20 група Ткаченко І.О.), 13 місце з математики (Іванищак Ірина 26 група, Гончаренко А.В.).

Проведено всеукраїнський тиждень права.

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Тому в ліцеї створено певну матеріально-технічну базу для проведення уроків з використанням мультимедійних технологій.  Працює 2 комп’ютерних класи.

Сприяє організації навчально-виховного процесу мультимедійний проектор, проекційний екран, цифрова фотокамера, відеокамера, сучасний ксерокс. В наявності 8 принтерів, 3 ксерокси. Бібліотека ліцею забезпечена комп’ютером, підключена до локальної мережі Інтернет.

Всі педагогічні працівники мають навички використання мультимедійної техніки на уроках та в позаурочний час.

Ліцей підключений до мережі Інтернет з необмеженим доступом, що забезпечило реальні можливості роботи в Інтернеті як для педпрацівників, так і для учнів. Інтернет-технології широко використовуються при підготовці дипломних робіт учнями  та педагогами.

Сьогодні складно уявити собі хоча б один захід без залучення інформаційних технологій. Також складно уявити виступ без застосування ІТ. Усі педради, наради, засідання рад, батьківські збори проводяться з обов’язковим презентаційним супроводом.

В ліцеї функціонує веб-сайт, адміністратором якого є Гончарук В.С. та Якобчук І.І. який відмічено дипломом ІІ ступеня наказом департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації у конкурсі на найкращий сайт професійної освіти.  На веб-сайті  який постійно підтримується й забезпечує офіційне представлення інформації про ліцей в мережі Internet, висвітлює новини навчального закладу, інформацію для абітурієнтів, про педколектив, навчально-методичну, виховну та профорієнтаційну роботу.

Майже кожний інженерно-педагогічний працівник ліцею має власний блог який постійно поповнюється і оновлюється. Завдяки цьому викладач іноземної мови Нікончук Олена Володимирівна нагороджена диплом І ступеня за участь у конкурсі «Кращий блогер - 2017».

 

 

            У січні  2018 року випущено 4 групи учнів ( №29,27,25,24), у кількості 84 чол, 81 з яких були працевлаштовані.

            Всі учні, що навчались у ХПЛ, пройшли виробничу практику згідно укладених договорів із підприємствами міста та області, по завершенню якої їм було присвоєно відповідний робітничий розряд.

            За період виробничої практики було зароблено певну суму коштів, за рахунок яких здійснювалось  покращення та поповнення  матеріально-технічної бази лабораторій та майстерень,  виконувався поточний ремонт навчальних приміщень, а саме: їдальні, лабораторій, майстерень, кабінету спецдисциплін професії художник.

            У швейну майстерню придбано 5 швейних машинок,   зварювальну майстерню поповнили   полуавтоматом та болгаркою, апарат для зварювання поліпропіленових труб малого діаметру, електричну дрель. В учнівську кафе – майстерню закуплено морозильну камеру та кулінарно-кухарське обладнання.

    На протязі всього навчального року учні разом із майстрами та викладачами приймали участь у  благоустрої території ліцею та оформленні клумб.

            У 2018 році відбувся конкурс фахової майстерності серед учнів професії «Кравець», де учениця групи № 38 під керівництвом майстра виробничого навчання Бохонько Т.М. та викладача спецдисциплін Гер’ятович І.В. виборола ІІ місце.

            Крім того майстри та учні ліцею неодноразового на протязі 2017-2018 н.р. приймали участь у загальноміських, обласних заходах, за що неодноразово були відзначені.

А саме відзначення :

-          Дня Соборності України, яке відбулося на рубежі Тернопільської  та Хмельницької областей 22 січня;

-          Участь у виставці – конкурсі писанкарства на пасхальну тематику, де роботи учнів групи № 36 вибороли ІІ місце (керівники: майстри в/м Лівчинська Л. А., Данилюк О. А.);

-          Участь у обласному конкурсі витинанок та вертепів, де вибороли ІІ,ІІІ місце;

-          Святкування Дня захисту дітей 1 червня, що  відбулося у м. Хмельницькому біля кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка, де була представлена експозиція моделей виготовлених учнями ліцею;

-          Організація  обласної колегії директорів навчальних закладів міста та області, що відбулася у ХПЛ.

 

Планування та організація виховної роботи здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту»,  Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641, Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, плану роботи навчального закладу.

Виховний процес здійснюється на основі плану виховної роботи навчального закладу на рік із врахуванням усіх напрямків національного виховання згідно з вимогами та охоплює:  громадянське виховання, родинно-сімейне виховання,  військово-патріотичне виховання,  трудове виховання, художньо-естетичне виховання,  моральне виховання,  екологічне виховання, формування здорового способу життя,  превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості, індивідуальна робота   з учнями  та позаурочна робота в гуртожитку.

У навчальному закладі  проводяться виховні заходи громадянського і патріотичного спрямування: уроки мужності до дня захисника України,дня памяті Небесної сотні, урочисті лінійки, тематичні заходи до державних свят, круглі столи щодо висвітлення історії України та розвитку її відносин з сусідніми державами, виховні години до ювілеїв видатних постатей України. В ліцеї створено волонтерський загін.

Педагогічним колективом у співпраці з батьками, службою у справах дітей, міським  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, правоохоронними органами, лікарями здійснюються заходи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі, формування здорового способу життя. Традиційними заходами з правового виховання є зустрічі з працівниками правоохоронних органів, виховні години правової тематики, просвітницька робота з батьками, психокорекційна робота психолога. Діє рада профілактики правопорушень, проводиться індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки. За 2017-2018 н. р. правопорушень та злочинів учнями ліцею не скоєно . Схильних до правопорушень –5 учнів,які знаходяться на ліцейному обліку.        

Гурткова робота займає чільне місце у виявленні і підтримці талановитих та обдарованих дітей. В закладі організовано роботу 7 гуртків, в яких зайнято 53% учнів від загального контингенту. Зокрема функціонують гуртки художньої самодіяльності – вокальний, сольного співу, художнього слова, театральний, гуртки технічної творчості – Господарочка,Антивірус, Палітра, спортивні секції – з тенісу, волейболу, баскетболу, боксу.

У закладі працює рада учнівського самоврядування – Республіка КРОК.  Робота проводиться за річним планом. Саме активісти учнівського самоврядування взяли активну участь в обласному заочному конкурсі молодіжних газет «Нова преса» і посіли ІІІ місце в номінації «Електронна газета»(керівник Онило І.М., Кучерук І.М.) В обласному заочному фотоконкурсі «Омріяна Юність» Дущак Софія посіла  І місце в номінації «Захоплення і мрії». В обласному конкурсі писанок та вишивок на пасхальну тематику  ліцей нагороджений Дипломом ІІ ступеня в номінації писанка та Дипломом  ІІ ступеня в номінації «Пасхальна вишивка».   

В 2017-2018 навчальному році учасники вокального гуртка «Дивоцвіт», гуртка сольного співу, театрального, інструментального та гуртка художнього слова прийняли участь у всіх обласних конкурсах, які були проведенні серед учнів та працівників професійних навчальних закладів області. Приємно те, що наші учні поверталися з призовим місцем з кожного із цих конкурсів.

-          І місце посіла Мартинчук Катерина в обласному конкурсі авторів гумористів «Вишневі усмішки» серед учнів ПТНЗ області (керівник Суходольська Н. В.);

-          І місце в півфіналі обласного конкурсу КВК «Проф.фест» між учнями професійно-технічних навчальних закладів посіла команда ХПЛ «Crazy живописці» (керівники Суходольська Н. В. та Гжегожевський Б. Є.);

-          І місце у фіналі обласного конкурсу КВК «Проф.фест» між учнями професійно-технічних навчальних закладів посіла команда ХПЛ «Crazy живописці» (керівники Суходольська Н. В. та Гжегожевський Б. Є.);

-          ІІІ місце в обласному конкурсі української патріотичної пісні «Співоче Поділля» між учнями професійно-технічних навчальних закладів посіла Тихонець Ніна (керівник Гжегожевський Б. Є.);

-          ІІІ  місце в обласному конкурсі «Пісенний вернісаж» серед працівників ПТНЗ області посів керівник гуртка Антон Загурський;

-          І місце зайняв вокальний гурт  ХПЛ «Дивоцвіт» в обласному фестивалі-конкурсі «Велика Коляда» серед учнів ПТНЗ (керівники Гжегожевський Б. Є. та Суходольська Н. В.);

-          ІІ місце в номінації «Художнє слово» у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Україна – країна талантів» посів Давид Парфенюк (керівник Суходольська Н. В.);

-          Гран-прі в обласному конкурсі читців «Шевченко з нами…» серед учнів ПТНЗ отримав Давид Парфенюк (керівник Суходольська Н. В.);

-          ІІІ місце в обласному конкурсі гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» серед учнів ПТНЗ отримав Давид Парфенюк (керівник Суходольська Н. В.);

-          ІІ місце в обласному конкурсі «На хвилях гармонії» в номінації «Духові оркестри та солісти» серед учнів ПТНЗ посів Богдан Олешко  (кларнет, керівник Загурський А. Л.).

Також дипломом І ступеня нагороджений Хмельницький професійний ліцей в обласному огляді-конкурсі колективів художньої самодіяльності, виставок образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та технічної творчості, в якому:

в номінації «Вокальні групи»:

-          І місце посіла вокальна група ХПЛ (керівник Гжегожевський Б.Є.)

в номінації «Солісти»:

-          І місце посіла Тихонець Ніна (керівник Гжегожевський Б.Є.);

-          ІІ місце посіла Загородня Яна (керівник Гжегожевський Б.Є.);

-          ІІ місце посіла Мартинчук Катерина (керівник Гжегожевський Б.Є.);

-          ІІІ місце посіла Хдейр Рагда (керівник Гжегожевський Б.Є.)

в номінації «Художнє читання»:

-          І місце посів Парфенюк Давид (керівник Суходольська Н. В.);

-          І місце посів Качанюк Денис (керівник Суходольська Н. В.);

-          ІІ місце посів Гавришов Кирило (керівник Суходольська Н. В.);

в номінації «Театральні колективи»:

-          І місце посіла команда КВК ХПЛ (керівники Гжегожевський Б. Є. та Суходольська Н. В.)

в номінації «Інструментальні ансамблі та солісти»:

-          І місце посіла Хдейр Рагда (фортепіано, керівник Загурський А. Л.)

в номінації «Хореографічні колективи та солісти»:

-          І місце посів хореографічний дует ХПЛ у складі Сацюк Каміли та Столярчук Тетяни (керівники Гжегожевський Б. Є. та Суходольська

Н. В.)

в номінації «Духові оркестри та солісти»:

-          І місце посів керівник гуртка Загурський Антон (труба);

-          ІІ місце посів Олешко Богдан (кларнет, керівник Загурський А.)

в номінації «Малі вокальні форми»:

-          ІІ місце посів дует ХПЛ у складі Тихонець Ніни та Загородньої Яни (керівник Гжегожевський Б. Є.)

Також активну участь вихованці гуртків художньої самодіяльності брали у загальноліцейних виховних заходах протягом усього навчального року, які були заплановані згідно плану виховної роботи на рік.

В обласному конкурсі мультимедійних проектів Це наша Україна ліцей нагороджений Дипломом ІІ ступеня. 

В гуртожитку учні проживають на 10 блоках  Дуже багато уваги приділяється забезпеченню належних умов проживання і побуту учнів, протягом цього року звільнено додатково 1 блок та 8 кімнат для проживання учнів .На кожному поверсі розміщені кухні, душові кімнати, кімната самопідготовки, встановлено телевізор та підключено Internet . Протягом року виготовлено 60  ліжок, які встановлено на учнівських блоках.   Поряд із створенням комфортних умов проживання важливе місце відіграє і організація виховної роботи, яку проводять вихователі гуртожитку спільно з психологічною службою. Формою учнівського самоврядування в гуртожитку є Рада гуртожитку.

В ліцеї організовано роботу їдальні, яка розрахована на 240 місць, відкрито учнівське кафе. Забезпечено триразове гаряче харчування для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Функціонує медичний пункт. Медичне обстеження учнів проводиться один раз на рік, дітей – сиріт – 2 рази на рік.

Основний напрямок роботи колективу фізичної культури є збереження, зміцнення здоров’я учнівської молоді та підготовку їх до високопродуктивної праці, дотримання здорового та активного способу життя, залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, створення умов для належного рівня підготовки учнів до військової служби, виховання патріотичних почуттів, громадської відповідальності.

В ліцеї для проведення навчальних занять, гурткової роботи та фізкультурно-масових заходів є необхідна спортивна база: спортивний зал 24х12м., спортивні кімнати для занять боксом, вільною боротьбою, атлетичною гімнастикою, настільним тенісом. На території  ліцею є спортивний майданчик : для гри у міні-футбол, три комбінованих  майданчики для гри в баскетбол та волейбол; гімнастичне містечко з нестандартним обладнанням.

Щорічно на педагогічній раді адміністрація та педагогічний колектив ліцею заслуховує керівника фізичного виховання про стан фізичного виховання та приймає рішення про подальше покращення спортивно-масової роботи, залучення учнів до занять в спортивних гуртках, зміцнення матеріально – технічної спортивної бази ліцею.

На засіданнях методичної комісії розглядаються питання: про проведення тижня фізичної культури, відкритих уроків та спортивно-масових заходів; про організацію, підготовку та проведення загальноліцейних змагань з видів спорту; про підготовку та виступ збірних команд ХПЛ у міській та обласній Спартакіадах; про підготовку спортивної бази до осінньо-зимового, весняно-літнього періоду.

Збірні команди Хмельницького професійного ліцею приймали участь в 2017 – 2018 навчальному році в усіх змаганнях міської та обласної Спартакіади серед учнів закладів професійної освіти. Провели ряд товариських зустрічей зі збірними командами загальноосвітніх навчальних закладів (НВК №4, спеціалізованої ЗОШ №12, ЗОШ №25), ВПУ №25, ХЦПТОСП з волейболу, баскетболу, настільного тенісу та футзалу.

В міській Спартакіаді збірні команди ХПЛ прийняли участь з таких видів спорту та посіли місця:

 • Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце;
 • Баскетбол (юнаки) – ІІ місце;
 • Волейбол (дівчата) – І місце;
 • Волейбол (юнаки) – ІV місце;
 • Фізкультурно-спортивне багатоборство – ІV місце;
 • Легкоатлетичний крос – ІІІ місце;
 • Настільний теніс (дівчата) – ІІ місце;
 • Настільний теніс (юнаки) – ІІ місце;
 • Шахи(юнаки) – ІІІ місце
 • Шахи(дівчата) – І місце.
 • Міні футбол – ІV місце

Загальнокомандне місце в міській Спартакіаді – ІІІ місце.

В обласній Спартакіаді – :

 • Футзал – 7 -12 місце;
 • Легка атлетика – V місце;
 • Волейбол (юнаки) – ІІІ місце;
 • Волейбол (юнаки) – ІІІ місце;
 • Баскетбол (юнаки) – ІІ місце
 • Настільний теніс – V місце

Загальнокомандне місце в обласній Спартакіаді – ІІІ місце.

Призерами в обласній Спартакіаді стали:

-          Легка атлетика (стрибок у довжину з розбігу) – Супрун Максим;

-          Легка атлетика (стрибок у довжину з розбігу) – Томашевська Вероніка;

-          Легка атлетика (штовхання ядра) – Заєць Анастасія;

-          Легка атлетика (біг 1500м.) – Соловей Олексій;;

-          Настільний теніс (І ракетка) – Стрига Валентина.

За збірну команду Хмельницької області у Всеукраїнській Спартакіаді серед учнів ПТНЗ з волейболу (м. Вінниця– 2018р.) приймали участь учні Хмельницького професійного ліцею: Окоманюк Костянтин, Вовколуп Вячеслав, Нехаєва Лариса, Мартинюк Олеся, Заєць Анастасія, Рижа Катерина. З тенісу настільного – Стрига Валентина (м. Чернівці).

Збірна команда багатопрофільного Хмельницького професійного ліцею 6 вересня 2017 року здобувши призове місце у фінальних обласних спортивних іграх «Козацька наснага» виборола право представляти Хмельницьку область у Всеукраїнських спортивних іграх серед професійно-технічних навчальних закладів України, які проводились у Херсонській області. Цьогоріч в іграх взяли участь 72 юнаки з 9 збірних команд міст та областей України. З 15 по 18 вересня 2017 року загартовуючись сонцем, повітрям та водою збірні команди змагались у дружній атмосфері. Хмельницьку область гідно представили учні професійного ліцею м. Хмельницького: Супрун Максим, Федоров Богдан, Новіков Єгор, Тодорчук Андрій, Писарук Владислав, Нугуманов Андрій, Лазарєв Віктор, Панчинин Олег. Найкращими командними результатами є естафета «герць козацьких джур» - І місце, «перетягування каната» – І місце, ІІІ – місце в змаганнях «метання довбні» виборов Панчишин Олег. В загальному команда Хмельницької області  стала призерами змагань, продемонструвала гарну фізичну форму,організованість, волю до перемоги та посіла ІІІ місце у Всеукраїнських спортивних іграх «Козацька наснага».

В ліцеї працюють спортивні гуртки: настільного тенісу, атлетичної гімнастики, шахів, футболу, волейболу, баскетболу, боксу.

Згідно календарного плану масових фізкультурно-оздоровчих заходів Хмельницького професійного ліцею було проведено:

Заходи, до Дня фізичної культури і спорту, в яких учні Хмельницького професійного ліцею прийняли участь:

Зарядка з олімпійцями – 127 учнів;

Загальноліцейна Спартакіада «Встань в ряди Олімпійців» – 426 учнів;

Крім учнів приймали участь у змаганнях викладачі та майстри виробничого навчання.

Олімпійський урок – 345 учнів.

Провели спортивно-масовий захід присвячений Дню захисника України для юнаків І-ого року навчання, Всеукраїнські спортивні ігри «Козацька наснага».

Проведено першості ліцею та кубки з видів спорту: міні футбол та футзал, волейбол, баскетбол, шахи, настільний теніс, легкоатлетичний крос, фузкультурно-спортивне багатоборство.

В цілому в ліцеї у спортивних секціях займається 167 учнів.

В Хмельницькому професійному ліцеї проводився семінар – практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації викладачів та керівників фізичного виховання про НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Фото та відеоматеріали проведених спортивно – масових та фізкультурно – оздоровчих заходів у Хмельницькому професійному ліцеї розміщено на сайті навчального закладу за посиланням http://proflicey008.km.ua.

           Відповідно до вимог Закону України “Про військовий обовязок і військову службу” Постанови КМУ №1779 від 30.11.2000 р., про затвердження Положення про допризивну підготовку і військово-патріотичного виховання молоді, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 р. Про внесення змін до навчальної програми Захист Вітчизни, наказу директора Хмельницького професійного ліцею № 358-нп від 13.09.2017 р., та з метою підготовки юнаків до проходження військової служби в збройних силах та інших військових формуваннях країни, в тому числі надання знань і практичних навичок з військової, медико-санітарної підготовки та цивільного захисту, почуття патріотизму, з вересня 2017 по червень 2018 року з учнями ліцею згідно поурочно- тематичних планів проводились заняття з предмету Захист Вітчизни по 105-годинній програмі. Всього в навчальному році прочитано 401 година.

                 Згідно плану військово-патріотичного виховання з учнями ліцею проведено:

         - бесіди на військово-патріотичні теми – 6;

         - уроки мужності – 2;

         - вікторини – 1

         - зустрічі з військовими – 3;

         - екскурсії  до військової частини – 2;

         - місячник військово-патріотичного виховання – 1;

         - змагання з військово-прикладних видів спорту – 3.

 

                 З питань цивільного захисту проведено:

          - виховних годин – 3;

          - уроків щодо поводження з вибухонебезпечними предметами – 10;

          - практичних тренувань – 2;

          - День цивільної оборони та обєктового тренування – 1.  

                  

                   Участь в проведенні обласного огляду-конкурсу на кращий кабінет з Захисту Вітчизни, за результатами якого диплом 2-го ступення, - наказ Деп. освіти і науки Хмельницької ОДА № 533 од від 19.12.2017 р.

 

                   Згідно ст.14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» в 2018 році до призивної дільниці Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату проведено приписку  юнаків в кількості 55 чол., 2001 року народження.

За  2017-2018 навчальний рік індивідуальним консультуванням було охоплено 135 учнів, 52 педпрацівників, 39 батьків. Щоденно потребуючі учні консультувалися згідно питань та проблем, які їх цікавили  як в соціально-психологічному кабінеті ліцею так і в гуртожитку, також учні в телефонному режимі в будь-який момент мали можливість зв’язатися із психологом ліцею.

В корекційно-відновлювальній та розвивальній роботі проведено 25 тренінгів та занять з елементами тренінгу з групами та  з 9  учнями.

В плані психологічної просвіти з учнями ліцею на постійній основі проводилися інформаційні та виховні години, лекції, бесіди на різну тематику. Учнів закладу долучали до заходів, які організовував Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

-          4 грудня проведено лекцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

-          15 лютого заняття з елементами тренінгу «Психологічні труднощі під час проходження та підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання»;

-          26 квітня та 7 травня проведено лекції, за всесвітньою програмою «NARCONON» - «Вся правда про наркотики»;

-          17 травня акцію у вигляді флеш-мобу під гаслом «Живи щоб пам’ятати, пам’ятай щоб жити...».

До роботи також була залучена ГО «Дитячий ковчег» та волонтер із Нюрнберга Кіліан-Герхард Пробст. Саме за їх підтримки 13 грудня була проведена інформаційна година приурочена Міжнародному дню людей з обмеженими можливостями.

Протягом року було проведено ряд тестувань для визначення учнів, які належать до «групи ризику» серед учнів І-ІІІ курсів. В індивідуальному порядку, з кожним із учнів цієї групи, було проведено профілактичні бесіди.

На виконання рекомендацій і пропозицій Міністерства освіти і науки України щодо профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації  від 25.01.2018 р. №239-41/2018 було проведено ряд заходів в гуртожитку, зокрема:

-          Перегляд та обговорення кінострічки «Пацани», соціального ролику «Діти за гратами» про правопорушення серед підлітків;

-          Тренінг із учнями «групи ризику» «Зрозумій мене»;

-          Інформаційні години «Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Якщо в тебе проблеми – куди звертатися?»;

-          Заняття з елементами тренінгу «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність»;

 

За п’ять місяців 2018 року на рахунок ліцею надійшло з  міського бюджету 6283808,27 грн. з них субвенцій – 658177,86 грн.

 

З них :

           на заробітну плату та нарахування 3698540,72 грн.

           Придбання одягу дітям – сиротам при випуску та працевлаштуванні -3400,00 грн.

            Медикаменти -1500,00 грн.

            Харчування -462203,78 грн.

            Оплата вивозу сміття -1800,00грн.

            Оплата комунальних послуг -737963,53 грн.

            Стипендія – 1325540,24 грн.

            Одноразова допомога учня – сиротам при працевлаштуванні - 52860,00 грн.

 

На  спеціальний рахунок ліцею надійшло -910703,02 грн.

в т.ч.

  За проживання в гуртожитку -671263,94 грн.

  Від виробничої діяльності – 23190,91 грн.

  Від майстерень - 4650,00 грн. 

  Харчування в їдальні -3270,00 грн.

 Інші послуги - 700,00 грн.

 Центра зайнятості – 27645,69 грн.

 Від міністерства освіти за  навчання -173750,00 грн.

 Платне навчання -2460,00 грн.

 Перепідготовка -3722,44 грн.

 Від металолому -50,04 грн.

 

Витрачено коштів -869292,30 грн. в т.ч.

 

           на заробітну плату та нарахування - 149688,31 грн.

           придбано матеріалів на суму -37186,07 грн.(підписка газет та журналів-4301,83 грн.,папір -890,04 грн.,,матеріали для цента зайнятості-4704,00 грн.,буклети -3800,00 грн.,засіб криптографічного захисту інформації-1390,00 грн.,принтер-5080,00 грн.,,…

           медикаменти – 345,00 грн.

           харчування – 2120,70 грн.

            оплата послуг – 27189,72 грн.(Заправка та відновлення картриджів -1180,00грн.,ремонт принтера -390,00 грн.,послуги зв’язку-835,66 грн.,експертиза земельної ділянки 7150,00 грн., вивіз сміття -8062,27 грн.,дератизація-2150,00 грн.,інші послуги -7421,36 гр…)

           оплата відрядження - 514,41 грн.

            оплата комунальних послуг -596924,84 грн.

            стипендія – 49000,00грн.

            оплата курсів-5792,00 грн

            податок на воду -531,25 грн.

 

Надано спонсорської допомоги на суму -59124,64 грн.

 

Станом на 1 червня  кредиторської заборгованості  не має.

Дебіторська заборгованість за проживання в гуртожитку становить – 128640,93 грн.