Асистент референта. Конторський службовець (бухгалтерія)


Загальна характеристика професії

            Кваліфікований робітник по забезпеченню координації управлінської діяльності між керівником підприємства (установи, організації) та іншими працівниками, партнерами, клієнтами з умінням ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності.

Організація та умови праці

            Діяльність у сферах управління, менеджменту, бухгалтерського обліку; надання послуг підприємцям. Всі види економічної діяльності.

Професійно-кваліфікаційні вимоги

            Знає законодавство України про підприємницьку діяльність; основи адміністративного, господарського та трудового права; правила ведення документації; основи економіки, організації праці, виробництва; комп’ютерну та офісну техніку; основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин; одну або більше іноземних мов; організацію бухгалтерського обліку і складання звітності; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи на комп”ютері.

За дорученням керівника або його референта вміє готувати, опрацьовувати відповідні інформаційні матеріали, проекти доповідей; організовувати робочий час керівника, розклад його роботи; складати звіти про результати господарської діяльності.       

Психологічні вимоги

            Професія потребує комунікативних здібностей, вихованості, спостережливості та уважності, гарного смаку. Необхідні знання з мови, економіки, культури спілкування, інформаційних технологій.


Автор:

Всі новини